ANA SAYFA
Bilimsel Program 2013

BİLİMSEL

PROGRAM

Hemşirelik Programı Aile Hekimliği Programı Türkiye-Rusya Genç Hematologlar Toplantısı

IV. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ
09-13 EKİM 2013

09 EKİM 2013 ÇARŞAMBA

16:00-16:30

Açılış Konuşması

Dr. Süleyman Dinçer

Kongre Açılış Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Giuseppe Saglio, Dr. Birol Güvenç

16:30-17:00

Akut Miyeloid Lösemi: Tedavide İlerleme Sağlayabildik mi?

Dr. Alan Burnett

 

17:00-17:30

Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Stratejiler: Minimal Rezidüel Hastalık Takibi ve Hedefe Yönelik Tedaviler

Dr. Dieter Hoelzer

17:30-18:00

2013 Yılında HL Tedavisi: Olası Yaklaşımlar

Dr. Alessandro Levis

18:00-18:30

MDS'de Aşırı Demir Yüklenmesi

Dr. Eliezer Rachmilewitz

18:30-19:00

Kanser Kök Hücresi: Ne Durumdayız?

Dr. Albert Donnenberg

19:00

Açılış Kokteyli

10 EKİM 2013 PERŞEMBE

Komplikasyonlar ve Hematolojik Enfeksiyonlar 
Oturum Başkanları: Dr. Sema Anak, Dr. Ali Ünal, Dr. Gülyüz Öztürk

 09:00-09:30

Nötropenide Yeni Antibiotik Stratejisi

Dr. Ömrüm Uzun

 09:30-10:00

IFI Yönetiminde Hasta Odaklılık: Teorinin Pratiğe Yansıması

Dr. Samir Agrawal

10:00-10:30

Hematolojik  Malignitelerde Profilaktik Anti Fungal Kullanımı

Dr. Esin Şenol

10:30-10:45

TARTIŞMA
Kahve arası

MPN
 Oturum Başkanları : Dr. Ayşen Timurağaoğlu, Dr. Cengiz Beyan

10.45-11:15

MPN’lerde Moleküler Genetik

Dr. Daniela Cilloni

11:15-11:45

MPN Tedavisinde Yeni Gelişmeler

Dr. Selim Yavuz

11:45-12:15

MPN Tedavisinde Transplantasyonun Yeri

Dr. Francesco Frassoni

12.15-12:45

Esansiyel Trombositemi’de Kanıta Dayalı Tedavi

Dr. Petro E. Petrides

12:45-13:30

TARTIŞMA
Öğle yemeği

ALL
Oturum Başkanları : Dr. Serdar Bedii Omay, Dr. Mustafa Solak, Dr. Hakan Göker

13:30-14:00

ALL’de Moleküler Genetik

Dr. Sabina Chiaretti

14:00-14:30

Ph+ALL’de Yeni Yaklaşımlar

Dr. Mohamed Said Yousuf Ahmed

14.30-15.00

Adolesan ALL Hastalarında Transplantasyon: Pediatrik ve Erişkin Yaklaşımları

Dr. Mohamed Said Yousuf Ahmed

15:00-15:15

TARTIŞMA
Coffee Break

MDS
Oturum Başkanları: Dr.Peter Greenberg, Dr. Ali Koşar, Dr. Şehmuz Ertop

15:15-15:45

MDS Hastaların Yönetiminde, Yeni Klinik ve Moleküler Gelişmeler

Dr. Peter Greenberg

15:45-16:15

MDS Tedavisinde Yeni İlaçlar

Dr. Florian Nolte

16:15-16:45

Hangi İleri Yaş AML Hastaları Standart İndüksiyon Tedavisi için Uygun Kabul Edilmeli, Hangileri Kabul Edilmemelidir?

Dr. Mehmet Ali Özcan

16:45-17:15

Miyelodisplastik Sendrom: Hastalık Sürecinde Hangi Hastaya, Ne Zaman Transplantasyon Düşünülmeli?

Dr. Francesco Frassoni

KML
Oturum Başkanları: Dr. Giuseppe Saglio, Dr. Hakan Özdoğu

17:15-17:45

KML: Hedefe Yönelik Tedavilerle Yüksek Başarı

Dr. Güray Saydam

17:45-18:15

KML’de Kür Mümkün mü ve Ne Kadar Gerekli?

Dr. Giuseppe Saglio

11 EKİM 2013 CUMA

KLL ve İndolent Lenfomalar
Oturum Başkanları:  Dr. Emili Montserrat, Dr. Oktay Faradjev, Dr.Düzgün Özatlı

 09:00-09:30

KLL Tedavisinde Yeni Prognostik Belirteçlerin Etkisi Ne Olacak?

Dr. Emili Montserrat

 09:30-10:00

KLL Tedavisinde Tirozin Kinazları Hedefleyen  Stratejilerin Artan Önemi

Dr. Paolo Ghia 

10:00-10:30

Hematolojik Malignitelerde İlk Tanı Konulması Esnasında Minimal Rezidüel Hastalık Kriterleri (Akut Lösemiler, Kronik Lenfositik Lösemi, Multipl Miyelom)

Dr. Nikolai Tupitsyn

10:30-11:00

Düşük Dereceli Lenfomalarda Tedavi Stratejisi

Dr. Berksoy Şahin

11:00:11:15

TARTIŞMA
Kahve arası

Yüksek Dereceli Lenfomalar
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Turgut, Dr. Bülent Eser, Dr. İsmail Sarı

11:45-12:15

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomada Tedavi

Dr. Alessandro Levis

12:15-12:45

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomada  Ne Zaman Otolog,  Ne zaman Allojenik Tedavi Uygulanmalı?

Dr. Evren Özdemir

12:45-13:30

TARTIŞMA
Öğle yemeği

Kök Hücre Tedavisi
Oturum Başkanları: Dr.Süleyman Dinçer, Dr.Saidjalal Bakhramov, Dr.Abdulhalim Rahimjanov

13:30-14:00

Mobilizasyon Yetersizliğinde Gelişmeler

Dr. Nabih Azar

14:00-14:30

Otolog  Kök Hücre Tedavisi

Dr. Alev Erikçi

14:30-15:00

Haploidentik Transplant

Dr. Mustafa Çetin

15:00-15:15

TARTIŞMA
Kahve Arası

Multipl Miyelom
Oturum Başkanları: Dr. Orhan Ayyıldız, Dr. Deniz Sargın, Dr. Filiz Vural

15:15-15:45

Multipl Miyelom Tedavisini Yönlendirmede   Biyolojik Gelişmeleri Nasıl Kullanmalıyız?

Dr. Michel Delforge

15:45-16:15

Multipl Miyelomda Transplantasyon Sonrası Tedavi: Minimal Rezidüel Hastalığın Kontrolü

Dr. Sergey Şhamanskiy

16:15-16:45

Yeni Tanı Konulmuş Miyelom Tedavisinde İkili, Üçlü veya Dörtlü Yeni Ajan Kombinasyonları

Dr. Rafat Abanour

12 EKİM 2013 CUMARTESİ

Aşırı Demir Yüklenmesi
 Oturum Başkanları: Dr. Maria Domenica Cappellini, Dr. Salih Aksu

09:00-09:30

Hemoglobinopati Hastalarını Nasıl Tedavi Ederim?

Dr. Maria Domenica Cappellini

09:30-10:00

Aşırı Demir Yükünü Ölçmek için Yöntemler: Plazma Ferritin Ölçümü Ne Kadar Güvenilirdir?

Dr. Antonio Piga

10:00-10:30

B-Hemoglobinopatilerde Kök Hücre Transplantasyonu ve Gen Tedavisinin Yeri

Dr. Emanuele Angelucci

10:30-10:45

TARTIŞMA
Kahve arası

AML
Oturum Başkanları: Dr. Melek Köksal Erkişi, Dr. Nilgün Sayınalp, Dr. Mustafa Çetiner

10.45-11:15

Aplastik Anemi: İmmünsupresyon ve Transplantasyonda Terapötik Güncellemeler

Dr. Emanuele Angelucci

11:15-11:45

APL: Kemoterapi Olmadan Tedavi Edilebilir Lösemi

Dr. Erdal Kurtoğlu

11:45-12:15

Akut Miyeloid Lösemide Minimal Rezidüel Hastalık Takibi: Olgunlaşma Dönemi

Dr. Mehmet Yılmaz

12:45-13:30

TARTIŞMA
Öğle Yemeği

KML
Oturum Başkanları: Dr. Süleyman Dinçer, Dr. Hakan Özdoğu

13:30-14:00

KML tedavisinde başırılı sonuçlar için kilit noktalar

Dr. Elias Jabbour

Uzmanlık Konuları
Oturum Başkanları: Dr. Yurdanur Kılınç, Dr. Türker Çetin, Dr. Atilla Tanyeli

14:00-14:30

PNH, Atipik HUS

Dr. Mustafa Nuri Yenerel

14:30-15:00

ITP, Yeni Tedavi Stratejisi

Dr. Fahri Şahin

15:00 –15:15

 

TARTIŞMA
Kahve arası

Poster Bildiri Ödülleri ve Sunumları
Oturum Başkanları: Dr. Birol Güvenç, Dr. Güray Saydam

15:15-15:45

Poster Sunumları

Uzmanlık Konuları
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Faik Öner, Dr. Bülent Zülfikar, Dr. Armen Gasparyan

15:45-16:15

Hemofili, Sonuçlar ve Komplikasyon

Dr. Alphan Küpesiz

16:15-16:45

Temel Plazma Fraksinasyonu

Dr. Zera Tellier

16:45-17:15

Hemofilide Gen Tedavisi

Dr. Bülent Antmen

17:15-18:15

Akılcı İlaç Kullanımı

Dr. Kamil Vural

*MSD koşulsuz desteğiyle

 

 

 

Önemli Günler
01 Ağustos 2013 : Erken Kayıt Son Günü
01 Eylül 2013 : Bildiri Son Gönderim Tarihi
09-13 Ekim 2013 : Kongre Tarihi