ANA SAYFA

KONGRE

HAKKINDA

Hematoloji Uzmanlık Derneği, hematoloji uzmanlarının kurmuş olduğu bir dernektir. Derneğimiz, hematologların bilgi ve deneyimlerini geliştirecek fırsatlar sunarken, diğer yandan da kamu yararına faaliyetler yaparak halkı hematoloji alanında bilgilendirmektir.

Derneğimizin bir diğer temel amacı ise komşu ülkelerimizle ortak çalışma platformları oluşturmak, karşılıklı bilgi ve eleman değişimi sağlamaktır. Bugüne dek Türkiye'ye çok sayıda misafir öğretim üyesi ve öğrenci gelmesine aracılık ettik.

Kongremizin amaçlarından biri de bilimsel sınırların kaldırılması, ortak standartlar oluşturulmasıdır. Derneğimiz özellikle son zamanlarda Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Ukrayna gibi ülkelerdeki bilimsel kuruluşlarla yakın çalışmalar yapmaktadır. 2012 kongremize 32 ülkeden yaklaşık 300 yabancı bilim adamı ve çok sayıda yurtiçi katılımı olmuştur. 2013 yılında bu sayının artacağına ve ortak platformda bilimsel paylaşımların  artarak devam edeceğine inancımız tamdır.

   Saygılarımla.
Prof. Dr. Süleyman Dinçer  
Hematoloji Uzmanlık Derneği Başkanı  
Önemli Günler
01 Ağustos 2013 : Erken Kayıt Son Günü
01 Eylül 2013 : Bildiri Son Gönderim Tarihi
09-13 Ekim 2013 : Kongre Tarihi